Ασφαλιστικές υπηρεσίες


Η ασφάλιση σε όλους τους τομείς δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά προστασία από κινδύνους προβλέψιμους και μη. Η σωστή ασφαλιστή επιλογή αποτελεί την καλύτερη επένδυση αφού εξασφαλίζει την προστασία δική σας προστασία, της οικογένειάς σας, της επιχείρησής σας, και της περιουσίας σας.

Τι μπορούμε να κάνουμε για σας στον τομέα των ασφαλιστικών υπηρεσιών:

  • Διερεύνηση ασφαλιστικών αναγκών
  • Επιλογή αποδοτικών προγραμμάτων
  • Σύναψη ασφαλιστικών συμβολαίων

Τα ασφαλιστικά προγράμματα χωρίζονται σε πέντε διακριτές κατηγορίες

  • Ασφάλιση κατοικίας – ακινήτων
  • Ασφάλιση επιχείρησης
  • Ασφάλιση οχημάτων (αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, σκάφη κλπ)
  • Ασφάλιση υγείας
  • Συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά προγράμματα

Φυσικά υπάρχουν και πολλές επιμέρους ασφαλίσεις (π.χ. ταξιδιωτικές) αφού στην πραγματικότητα κάθε τι μπορεί να ασφαλιστεί από ενδεχόμενους κινδύνους.