Διαχείριση ακινήτων


Η ΑΕΝΑΟΣ Α.Ε έχοντας πολύχρονη εμπειρία στο χώρο των ακινήτων, με την αξιοποίηση και διαχείριση ιδιόκτητων ακινήτων, παρέχει υπηρεσίες αξιοποίησης αλλά και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας σας καθώς και αναζήτησης επενδυτικών ευκαιριών στον τομέα της κτηματαγοράς.

Η εταιρεία μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη στην αγορά -πώληση, ενοικίαση, εκτίμηση, ενεργειακή αναβάθμιση ,λογιστική -φοροτεχνική παρακολούθηση των ακινήτων των πελατών της.

Υπηρεσίες αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας
Οι υπηρεσίες της ΑΕΝΑΟΣ Α.ΕA περιλαμβάνουν:

 • Στρατηγικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας
 • Μελέτες βιωσιμότητας και αξιοποίησης ακινήτων (με παρουσίαση πολλαπλών σεναρίων)
 • Έρευνα και ανάλυση της αγοράς ακινήτων (σε συγκεκριμένες συνθήκες)
 • Εκτίμηση ακίνητης περιουσίας με διεθνώς αναγνωρισμένες εκτιμητικές μεθόδους
 • Μελέτες αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη ακινήτων
 • Αξιολόγηση επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία

Υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας
Η ΑΕΝΑΟΣ Α.Ε παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα διαχείρισης ακινήτων και ειδικότερα στην πρόβλεψη και αποφυγή αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες και οι μισθωτές ακινήτων.

 • Έλεγχος τίτλων ακίνητης περιουσίας
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, καταβολή φόρων
 • Κατάρτιση μισθωτικών συμβάσεων για επαγγελματίες και ιδιώτες
 • Τεχνική αξιολόγηση ακίνητης περιουσίας
 • Μελέτη αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας
 • Υπηρεσίες αγοραπωλησίας – ενοικίασης ακινήτων
 • Συμβουλές για την ορθή κατανομή κοινοχρήστων και άλλων λειτουργικών εξόδων κτιρίου ή οικισμού
 • Υπηρεσίες τακτοποίησης αυθαιρέτων
 • Ενεργειακά πιστοποιητικά
 • Προγράμματα εξ οικονομώ κατ’ οικον.
 • Ανακαινίσεις – διακοσμήσεις ακινήτων
 • Ασφαλίσεις ακινήτων.