Στα …τάρταρα οι τιμές των ακινήτων και το 2016


ECON-7541
Οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να κατακρημνίζονται και μέσα στο 2016, βυθίζοντας την κτηματαγορά ακόμα πιο βαθιά στο ατέλειωτο καθοδικό σπιράλ από το 2009 μέχρι και σήμερα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ και με βάση τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί από τις τράπεζες, εκτιμάται πως στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν μειωμένες κατά 2,7%, κατά μέσο όρο σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015, αντί της πτώσης 4,7% που είχε καταγραφεί σε ετήσια βάση, στο πρώτο τρίμηνο του 2016 και του 5% που ήταν η μέση ετήσια μείωση των τιμών στα διαμερίσματα κατά το 2015.
Η κρίση που βιώνει η εγχώρια κτηματαγορά αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι από το 2009, οι τιμές στην Ελλάδα υποχωρούν διαρκώς και η συνολική πτώση των αξιών έχει υπερβεί το 41%, και η επιδείνωση συνεχίζεται. Όπως άλλωστε προειδοποίηση και η ΤτΕ σε πρόσφατη έκθεση της η πορεία μείωσης των τιμών θα συνεχιστεί και για τα προσεχή τρίμηνα, έστω και με πιο συγκρατημένο ρυθμό, αφού η φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας τα τελευταία χρόνια αλλά και η αβεβαιότητα για το φορολογικό καθεστώς που θα ισχύσει δεν βοηθούν στην τόνωση της ζήτησης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΤτΕ:
1. Οι τιμές στα νέα διαμερίσματα (ηλικίας έως πέντε ετών) μειώθηκανκατά 3,3% στο δεύτερο τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015
2. Για τα “παλαιά” διαμερίσματα, η μείωση ήταν 2,3%.
3. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το πρώτο τρίμηνο του 2016 η αντίστοιχη μείωση των τιμών των “νέων” διαμερισμάτων διαμορφώθηκε στο 5,3% έναντι 4,4% των “παλαιών”, ενώ για το σύνολο του 2015 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 5,5% και 4,6% αντίστοιχα.
4. Με κριτήριο τη γεωγραφική περιοχή, η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 ήταν 2,4% στην Αθήνα, 4,0% στη Θεσσαλονίκη, 3,5% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 2,0% στις λοιπές περιοχές της χώρας.
5. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το πρώτο τρίμηνο του 2016 η αντίστοιχη μείωση των τιμών των διαμερισμάτων ήταν 4,1% στην Αθήνα, 5,9% στη Θεσσαλονίκη, 5,2% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 5,0% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2015 η μείωση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2014 ήταν 5,1%, 5,2%, 5,2% και 4,4% αντίστοιχα.
6. Για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δεύτερο τρίμηνο του 2016 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν μειωμένες κατά 2,9% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2015.
7. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το πρώτο τρίμηνο του 2016 η αντίστοιχη μείωση των τιμών των διαμερισμάτων στις αστικές περιοχές ήταν 4,9%, ενώ για το σύνολο του 2015 η αντίστοιχη μείωση διαμορφώθηκε στο 5,0% (ο δείκτης αστικών περιοχών με βάση τον Ν. 4254/2014 χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση ακινήτων).
Σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι περισσότερες αγορές έχουν ανακάμψει και είναι ενδεικτικό ότι στο φετινό πρώτο τρίμηνο, καταγράφηκε μέση άνοδος 4% σε ετήσια βάση ενώ ειδικά για τις χώρες της ευρωζώνης η αύξηση ήταν της τάξης του 3%. Ανοδικά κινούνται και οι τιμές στις αγορές των Βαλκανίων καθώς ανακάμπτει η ζήτηση για απόκτηση ακινήτων οι τιμές επίσης αυξήθηκαν. Είναι ενδεικτική η άνοδος 4,5% των αξιών στη Βουλγαρία και κατά 2,9% στη Ρουμανία κατά 2,9%.
Τα στοιχεία
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ και με βάση τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί από τις τράπεζες, εκτιμάται πως στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν μειωμένες κατά 2,7%, κατά μέσο όρο σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015, αντί της πτώσης 4,7% που είχε καταγραφεί σεετήσια βάση.
Ανοδος στην Ε.Ε.
Σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι περισσότερες αγορές έχουν ανακάμψει και είναι ενδεικτικό ότι στο φετινό πρώτο τρίμηνο, καταγράφηκε μέση άνοδος 4% σε ετήσια βάση ενώ ειδικά για τις χώρες της ευρωζώνης η αύξηση ήταν της τάξης του 3%.
Πηγή: www.cityportal.gr