Την αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές αναμένει η αγορά ακινήτων


Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ απλά μια μείωση του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές από το 24% που είναι σήμερα στο 13% μπορεί να φέρει επιπλέον επενδύσεις έως 140 εκατ. ευρώ και να δημιουργήσει από 921 έως 3.650 θέσεις εργασίας. 

Την αναστολή της επιβολής του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, για την οποία είχε δεσμευτεί προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία, αναμένει η αγορά από το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο της νέας κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο εκτιμάται ότι θα δώσει «ανάσα» στην οικοδομή και θα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την οικονομία.

Είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με το ΙΟΒΕ απλά μια μείωση του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές από το 24% που είναι σήμερα στο 13% μπορεί να φέρει επιπλέον επενδύσεις έως 140 εκατ. ευρώ και να δημιουργήσει από 921 έως 3.650 θέσεις εργασίας. Όλα αυτά θα είχαν μια θετική επίδραση στο ΑΕΠ της Ελλάδας αυξάνοντας το κατά 66 – 265 εκατ. ευρώ.

Και αυτό διότι η επιβολή ΦΠΑ με συντελεστή 24% σε νέες κατοικίες και κτήρια στρεβλώνει την αγορά ακινήτων υπέρ των παλαιότερων ακινήτων και αποτρέπει την υλοποίηση νέων επενδύσεων στην έκταση που αυτό θα ήταν εφικτό ή επιθυμητό. Μια μείωση του ΦΠΑ, αναφέρει μελέτη του ΙΟΒΕ, θα έδινε στους κατασκευαστές τη δυνατότητα μείωσης των τιμών πώλησης νέων κατοικιών κατά περίπου 9%, βελτιώνοντας τη σχετική τιμή των νέων έναντι των παλαιότερων κατοικιών. Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε αύξηση της ζήτησης για νέες κατοικίες ειδικά από το εξωτερικό. 

Συνολικά αναμένεται πως η μείωση του ΦΠΑ θα έχει αρκετά σημαντική οικονομική θετική επίδραση, εφόσον, εκτός από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης, ένα μέρος των επενδύσεων από το εξωτερικό κατευθυνθεί σε νέες κατοικίες. Επιπλέον, αφού τα έσοδα από ΦΠΑ σε νέες οικοδομές διαμορφώθηκαν σε πολύ χαμηλό επίπεδο, κατά μέσο όρο 13,5 εκατ. ευρώ την πενταετία 2013-2017, τότε μια μείωση του συντελεστή ΦΠΑ δεν θα είχε ιδιαίτερο δημοσιονομικό αντίκτυπο.

«Η ουσία αυτών των εκτιμήσεων είναι ότι ακόμα και μικρή να είναι η επίδραση της μείωσης του ΦΠΑ στη ζήτηση νέων κατοικιών, η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας που προκύπτει υπεραντισταθμίζει την απώλεια εσόδων, άρα έχει τελικά θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, και προσφέρει αρκετές θέσεις εργασίας στην οικονομία», αναφέρει ακόμη το ΙΟΒΕ εκτιμώντας πως τα έσοδα από φόρους και εισφορές που σχετίζονται με την οικοδομή και την αγορά ακινήτων μπορούν να αυξηθούν κατά 18-72 εκατ. ευρώ.

Η κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ 

Πολύ μεγαλύτερο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της κατάργησης του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ. Η κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ εκτιμήθηκε από το ΙΟΒΕ ότι θα ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα και την αξία της ακίνητης περιουσίας, επιδράσεις που θα συμβάλουν στην αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης.

Η κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ εκτιμήθηκε από το ΙΟΒΕ ότι θα ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα και την αξία της ακίνητης περιουσίας, επιδράσεις που θα συμβάλουν στην αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης. Επιπρόσθετα, η αύξηση των τιμών των ακινήτων θα βελτιώσει τη σχέση τιμών-κόστους κατασκευής και θα τονώσει τις επενδύσεις σε νέες κατοικίες. Η άνοδος της οικονομικής δραστηριότητας που θα προκύψει από αυτές τις επιδράσεις, θα βελτιώσει τις προσδοκίες και θα ενισχύσει τις συνολικές επενδύσεις τα επόμενα έτη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το ΑΕΠ θα είναι υψηλότερο κατά 1,1 έως 1,4 δισ. ευρώ τα χρόνια που έπονται της κατάργησης του συμπληρωματικού φόρου ακίνητης περιουσίας, συγκριτικά με την περίπτωση στην οποία διατηρείται το υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς.

Ευνοϊκά θα είναι τα αποτελέσματα από την κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και για την απασχόληση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, οι νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης μπορεί να ξεπεράσουν σταδιακά, εντός μια πενταετίας, τις 33.000, μέγεθος ιδιαίτερα σημαντικό δοθέντος του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα.

 

Πηγή: www.insider.gr