Μεσιτικές υπηρεσίες


Οι μεσιτικές υπηρεσίες της ΑΕΝΑΟΣ ΑΕ περιλαμβάνουν:

  • Την πώληση ή μίσθωση διαφορετικού τύπου ακινήτων
  • Την αναζήτηση και εύρεση ακινήτου με τα χαρακτηριστικά και το εύρος τιμής που επιθυμείτε

Υπηρεσίες προς αγοραστές:

Η ΑΕΝΑΟΣ ΑΕ καταγράφει τις ανάγκες ή τους στόχους του ενδιαφερομένου για αγορά ακινήτου και αναλαμβάνει να κάνει τα όνειρά του (στεγαστικά, επιχειρηματικά ή επενδυτικά) πραγματικότητα. Αναζητούμε τα ακινήτου που πληρούν τις προϋποθέσεις, συντάσσουμε αναλυτική περιγραφή, σας τα παρουσιάζουμε με αξιολόγηση και εκτίμηση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων.

Διαπραγματευόμαστε (εφόσον το επιθυμείτε) με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Παρέχουμε υπηρεσίες ελέγχου (νομικού, τεχνικού, οικονομικού, κτηματολογίου κτλ) και αναλαμβάνουμε την υπογραφή των συμβάσεων αγοράς.

Υπηρεσίες προς μισθωτές:

Η ΑΕΝΑΟΣ ΑΕ καταγράφει τις ανάγκες ή τους στόχους του ενδιαφερομένου για μίσθωση ακινήτου και αναλαμβάνει να κάνει τα όνειρά του (στεγαστικά ή επιχειρηματικά) πραγματικότητα.

Αναζητούμε τα ακινήτου που πληρούν τις προϋποθέσεις, συντάσσουμε αναλυτική περιγραφή, σας τα παρουσιάζουμε με αξιολόγηση και εκτίμηση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων.

Διαπραγματευόμαστε (εφόσον το επιθυμείτε) με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και αναλαμβάνουμε την υπογραφή των συμβάσεων αγοράς

Υπηρεσίες προς ιδιοκτήτες:

Η ΑΕΝΑΟΣ ΑΕ καταγράφει τις ανάγκες και τους στόχους των ενδιαφερομένων προς μίσθωση ακινήτου και αναλαμβάνει να τα κάνει πραγματικότητα.

Καταγράφουμε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το ακίνητο, αναρτούμε τα δεδομένα στην ιστοσελίδα μας www.aenaossarealty.gr και προωθούμε ευρύτερα το ακίνητο στο διαδίκτυο.

Αναζητούμε αγοραστές με ανάλογες απαιτήσεις.

Αναλαμβάνουμε την ενημέρωσή τους και την παρουσίαση του ακινήτου.

Διαπραγματευόμαστε (εφόσον το επιθυμείτε) για τους όρους της συμφωνίας.

Παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες για την υπογραφή των συμβάσεων αγοράς ή μίσθωσης.

Η ΑΕΝΑΟΣ ΑΕ παρέχει μεσιτικές για κάθε είδος ακινήτου (Οικιστικά – κύριας και εξοχικής κατοικίας -εμπορικά, αποθήκες, βιομηχανικά, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, επιχειρήσεις κ.α)

Πατήστε εδώ για να βρείτε εκατοντάδες ακίνητα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Λάρισα
και περιοχές της Κεντρ. Μακεδονίας στην ιστοσελίδα www.aenaossarealty.gr

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τηλεφωνήστε στο (0030) 23140073019

ή

Στείλτε email στο aenaossa@otenet.gr