Χρηματοοικονομικά


Η πολύ μεγάλη εμπειρία των συνεργατών της ΑΕΝΑΟΣ Α.Ε στον χρηματοοικονομικό τομέα την καθιστά τον ιδανικό συνεργάτη και σύμβουλο σε σύμβουλο σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Διαθέτουμε τεράστια εμπειρία για να αξιολογήσουμε την οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης την δεδομένη χρονική χρονική στιγμή, να κρίνουμε χρονική στιγμή, να κρίνουμε τίς προοπτικές της και την δυναμική της και να προτείνουμε ουσιαστικές λύσεις.

Επιπλέον να μπορούμε να αναλύσουμε , να κατανοήσουμε και να προτείνουμε τα βήματα και τις λύσεις για την Οικονομική αναδιάρθρωση των ιδιωτών πελατών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας αφορούν:

 • Εκπόνηση αναλυτικών επιχειρησιακών και επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων
 • Αποτιμήσεις Εταιριών & αξιολογήσεις επενδύσεων
 • Χρηματοοικονομική διάγνωση, αναδιάρθρωση κεφαλαίου
 • Αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων
 • Παροχή υποστήριξης για την εξασφάλιση χρηματοδότησης (δανειακής, επενδυτών, συμμετοχής σε προγράμματα ελληνικά ή ευρωπαϊκά)
 • Υποστήριξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης με χρηματοδότες & επενδυτές
 • Προώθηση και έγκριση καταναλωτικών , στεγαστικών , και λοιπών δανείων ιδιωτών και ελεύθερων επαγγελματιών.
 • Προώθηση και υλοποίηση χρηματοδοτικών πιστώσεων (leasing)
 • Προώθηση και υλοποίηση πιστωτικών ορίων κεφαλαίου κίνησης, μακροπροθέσμων δανείων παγίων η εξοπλισμού.
 • Προώθηση και υλοποίηση αιτημάτων factoring
 • Παρακολούθηση και υλοποίηση αναδιάρθρωσης δανεισμού επιχειρήσεων
 • Μελάτη αξιοποίησης διαδικτύου και νέων τεχνολογιών
 • Σχεδιασμός εξαγωγικού προσανατολισμού