Υποστήριξη ανάπτυξης


Οι υπηρεσίες υποστήριξης της ΑΕΝΑΟΣ Α.Ε για την ανάπτυξή μιας επιχείρησης στηρίζονται στην πολύχρονη γνώση και εμπειρία των συνεργατών της .
Είτε χρειάζεστε εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της επιχείρησής σας, είτε ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού, είτε ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σας, είτε επίτευξη βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, είτε σχεδιασμό εξαγωγικού προσανατολισμού, είτε αποτελεσματική αξιοποίηση διαδικτύου και νέων τεχνολογιών οι συνεργάτες της ΑΕΝΑΟΣ Α.Ε μπορούν να επεξεργαστούν για σας τις αποτελεσματικότερες λύσεις.

Συνοπτικά σας παρέχουμε υπηρεσίες:

• Συμβουλευτικές σε όποιον τομέα ανάπτυξης ή εκσυγχρονισμού τις χρειάζεστε
• Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
• Αξιοποίησης Ευκαιριών Χρηματοδότησης
• Οργάνωσης Επιχειρήσεων
• Αξιοποίησης διαδικτύου και νέων τεχνολογιών

Αναλυτικότερα μπορείτε να μας ζητήσετε:

• Μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων (business plans)
• Παρακολούθηση επιχειρηματικών προγραμμάτων
• Μελέτες σκοπιμότητας – βιωσιμότητας
• Tεχνικοοικονομικές μελέτες
• Μελέτες υπαγωγής επενδύσεων σε αναπτυξιακούς νόμους και χρηματοδοτικούς κανονισμούς
• Προετοιμασία, υποβολή, παρακολούθηση και έλεγχος επενδυτικών σχεδίων σε επιχορηγούμενα προγράμματα από την Ε.Ε. και την Ελλάδα
• Ολοκληρωμένες υπηρεσίες αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων
• Αξιολόγηση επιχειρήσεων
• Οργάνωση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής και διεπιχειρησιακής κατάρτισης
• Μελέτη αξιοποίησης του επενδυτικού νόμου (3908/2011), προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκών προγραμμάτων
• Μελέτη αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και διαδικτύου